• 06-44604512

De werkwijze van een Mesoloog

Mesologie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op de inzichten uit de reguliere gezondheidszorg, aangevuld met de Orthomoleculaire geneeskunde, de Chinese geneeskunde, Ayur veda, fysische homeopathie en psychologie.
De Orthomoleculaire Therapie legt verbanden tussen klachten en symptomen enerzijds en niet optimaal verlopende biochemische processen anderzijds, waarbij voeding en (micro)nutriënten van essentieel belang zijn voor uw lichaam. Het aanbieden van alle voedingsstoffen die betrokken zijn bij de regulering van lichaamsprocessen, helpt het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam optimaal te benutten waardoor gezondheid langer behouden blijft en ziekteprocessen geremd kunnen worden.
Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende diagnostische middelen, waaronder de electro fysiologisch diagnostiek (EFD). Dit is een meting van weerstandspunten op de huid van handen en voeten, die bij dysfunctie een veranderde meetwaarde laten zien. Met dit onderzoek wordt functies en dysfuncties in kaart gebracht, om vervolgens in relatie met de klacht te brengen. Daarnaast wordt de pols gevoeld, de tong bekeken en de organen visceraal gevoeld.
Voor therapie en behandeling wordt veelal bij het eerste consult gekozen uit een aanpak door middel van:

 • Fytotherapie en kruidenleer
  Kruiden(Europese, Indiase en Chinese) worden gebruikt om bepaalde processen in het lichaam direct te beïnvloeden.
 • Orthomoleculaire geneeskunde (vitaminen, mineralen)
  Bij tekorten door verkeerde voeding, door ziekte of door verhoogd verbruik.
 • Fysische Homeopathie
  Deze vorm van homeopathie werkt in op de cel en wordt binnen Mesologie gebruikt om bepaalde reacties en de zelfgenezing te prikkelen. De werkzame stof is in het middel aanwezig.
 • Voedingsleer
  ‘Niet dweilen met de kraan open’ luidt het devies en daarom wordt vaak een aanpassing van het voedingspatroon aanbevolen en tips voor levensgewoonten

Consult:

 1. Na het maken van een afspraak wordt u verzocht de vragenlijst te downloaden, waarin gevraagd wordt naar uw klachten, medische voorgeschiedenis, algemene symptomen en dergelijke.
 2. Deze vragenlijst die u vooraf opstuurt, wordt met u doorgesproken en verder uitgewerkt.
 3. Dan volgt het onderzoek; dit kan bestaan uit:

– Lichamelijk onderzoek
– Pols- en tongdiagnostiek
– EFD (electro-fysiologische diagnostiek)
– Specifieke testen, zoals hormonen, mineralen, enzymen en dergelijke.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt de medicijnkeuze bepaald. Deze medicijnkeuze wordt gecontroleerd door een eindtest met de electro-fysiologische diagnostiek.

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. In het advies wordt aangegeven welke middelen dienen te worden gebruikt (homeopathisch, orthomoleculair, kruiden). Ook kunnen er dieetadviezen gegeven worden. U krijgt na het eerste consult een verslag met de bevindingen en het therapieplan thuis gestuurd. Na 6 tot 8 weken vindt er een controle plaats.

Achtergrond van de naam Mesologie

Meso betekent ‘midden’. De Mesologie® plaatst zich tussen wetenschap en empirie (kennis uit ervaring), of te wel het bevindt zich in het midden tussen reguliere en de alternatieve (natuurgerichte) gezondheidszorg. Het woord Mesologie® heeft alles te maken met het mesoderm: het bindweefsel. Zo’n 60 procent van het lichaam bestaat uit bindweefsel. Het vormt een communicatienetwerk, gericht op de handhaving van het inwendige evenwicht (homeostase) en de aanpassing van het organisme.

In de Mesologie® wordt de oorzaak van een klacht of ziekte gezocht in de reactie van het organisme op omgevingsstressoren. De prikkels (sociale- en psychische factoren, voeding, e.d.) komen het organisme binnen via het ectoderm, onze buitenste beschermlaag zoals de huid en slijmvliezen. De reactie vindt plaats in het mesoderm en kan zich uiten in functie (normale reactie) of disfunctie (abnormale reactie). De diagnostiek en therapie zijn gericht op deze reactie in het mesoderm.

Leave a Comment

Betting site http://cbetting.co.uk more info for Coral Offers