• 06-44604512

Consult volwassenen:
€90,-

Consult kinderen:
€ 70,-

Het consult dient direct voldaan te worden met voorkeur per pin (eventueel contant).

Steeds meer verzekeringen vergoeden het consult (gedeeltelijk). Een aanvullende verzekering is dikwijls noodzakelijk. Op de site van de NVVM (Nederlandse Vereniging voor Mesologie) www.mesologen.nl staat een lijstje met namen van verzekeringen die het consult (gedeeltelijk) vergoeden. De verzekeringsmarkt is echter volop in beweging, dus wilt u zekerheid, belt u dan even met uw eigen verzekering.

Tarieven Drielanden Mesologie Harderwijk

Nederlandse Vereniging van Mesologen www.mesologen.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg www.rbcz.nu

Leave a Comment

Betting site http://cbetting.co.uk more info for Coral Offers